6. Ohrožené památky na území MČ Praha 5

Zasedání konané dne 1. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/6/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Ohrožené památky na území MČ Praha 5

Komise stavební

Žádá:

  1. Odbor stavební MČ Praha 5 zajistit kontrolní prohlídku objektu nacházející se v k. ú. Smíchov na adrese Štefánikova 4 a 5/59, Praha 5 a následně zápis z kontroly předat k nahlédnutí na dalším zasedání Komise stavební RMČ Praha 5.

Hlasování 4/0/0