5. “Rezidence Na Neklance”

Zasedání konané dne 1. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/5/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

“Rezidence Na Neklance”

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.
Komise stavební

Bere na vědomí:

  1. dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení “Rezidence Na Neklance” na pozemku parc. č. 1136, 1137, 1138, 4921/1 a 1296 v k. ú. Smíchov.

Doporučuje:

  1. žadateli, společnosti V Invest CZ, a. s., IČ 25794655 prověřit jiné hmotové řešení, které by jinak ctilo okolní hmotové území.

Hlasování 4/0/0