4. “Přístavba výtahu ke dvorní fasádě bytového domu Zborovská 1023/21, Praha 5”

Zasedání konané dne 1. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

“Přístavba výtahu ke dvorní fasádě bytového domu Zborovská 1023/21, Praha 5”

DUR + DSP
Komise stavební

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s dokumentací pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu “Přístavba výtahu ke dvorní fasádě bytového domu Zborovská 1023/21, Praha 5”, nacházející se na pozemku parc. č. 139 v k. ú. Smíchov.

Hlasování 4/0/0