4. Objekt vily Portheimka

Zasedání konané dne 3. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Objekt vily Portheimka

Komise stavební

Bere na vědomí:

  1. informaci Odboru majetku a investic MČ Praha 5 (OMI) ve věci probíhající opravy střechy a plánovaných oprav, které členům KS sdělil pan Miroslav Ptáček, pověřen vedením Oddělení stavebně-technického OMI.