3. Schválení programu 11. zasedání Komise stavební

Zasedání konané dne 3. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Schválení programu 11. zasedání Komise stavební

Komise stavební

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání Komise stavební.