1. Různé, diskuze

24/09/2015
Zasedání konané dne 3. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Různé, diskuze

Komise stavební

Doporučuje RMČ:

  1. stanovit správce, který má zkušenosti se správou památkově chráněných objektů, které jsou ve správě MČ Praha 5 a nemají určeného správce.

  2. využít výsledků z konference RESITE, která se konala dne xx.xx.2015 pro nalezení náplně a programu objektu vily Portheimka, ve věci budoucí celkové rekonstrukce objektu.

Žádá:

  1. zaslat všem členům Komise stavebni RMČ Praha 5 e-mailem informaci týkající se kontrolních dnů probíhající rekonstrukce střechy objektu vily Portheimka, které se konají každý čtvrtek od 13:00 hod.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě