5. Stavební úpravy ul. Hlubočepská, Praha 5, ÚR

04/09/2015
Zasedání konané dne 6. 8. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Stavební úpravy ul. Hlubočepská, Praha 5, ÚR

Komise stavební

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s umístěním stavby „Stavební úpravy ul. Hlubočepská, Praha 5“ na pozemku parc. č. 1759/1 v k. ú. Hlubočepy za podmínky rozšíření rekonstrukce komunikace o část ul. Hlubočepské v úseku mezi ul. Pod útesy – K Dalejím.

Doporučuje:

  1. zřízení obytné zóny.

Hlasování 5/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě