4. Různé, diskuze

04/09/2015
Zasedání konané dne 6. 8. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/4/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Různé, diskuze

Komise stavební

Prodiskutovala téma:

 1. vily Portheimka v ulici Štefánikova 12/68, Praha 5.

 2. Komise stavební RMČ Praha 5 se prohlídkou seznámila se stavem vily Portheimka.

 3. Ing. Miloslav Palavský, vedoucí oddělení územního plánování Odboru územního rozvoje MČ Praha 5 seznámil členy Komise stavební se záměrem Informačního centra MČ Praha 5, které by bylo umístěno v prostorech vily.

Žádá:

 1. pana Miroslava Ptáčka, pověřen vedením Oddělení stavebně-technického Odboru majetku MČ Praha 5 o seznámení Komise stavební RMČ Praha 5 na dalším zasedání s:

  1. celkovým stavem vily Portheimka,

  2. jak probíhají současné stavební úpravy na projektu rekonstrukce vily Portheimka,

  3. jak probíhá technický dozor současných stavebních úprav,

  4. seznámit s historií minulých stevebních úprav a vysvětlit celkový záměr budoucí rekonstrukce vily Portheimka.

Hlasování 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě