1. “Bytový dům Holečkova” (Rezidence U letohrádku Kinských)

04/09/2015
Zasedání konané dne 6. 8. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/1/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

“Bytový dům Holečkova” (Rezidence U letohrádku Kinských)

Komise stavební

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit / nesouhlasit s dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby “Bytový dům Holečkova” na pozemku parc. č. 3145/2, 3143/1, 3143/2, 3141 a 4874 v k. ú. Smíchov.

Hlasování 6/0/0
KS vyškrtla ze svého programu a nebylo projednáno.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě