6. Různé, diskuze

22/06/2015
Zasedání konané dne 4. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Různé, diskuze

Komise stavební

Odkládá:

  1. informaci ve věci povolení stavby “Nástavba, přístavba a stavební úpravy RD”, č. p. 41 na pozemcích parc. č. 91 a 92 v k. ú. Hlubočepy, Praha 5.

Prodiskutovala téma:

  1. revitalizace historického parku Sady Na Skalce.

  2. Ing. Jiří Špaňhel (člen Komise stavební RMČ Praha 5) zažádal na Odboru stavebním a infrastruktury MČ Praha 5 o stanovisko z místního šetření, týkajícího se seznamu stromů určených ke kácení dle dendrologického průzkumu.

    Dále zažádal Odbor ochrany životního prostředí MČ Praha 5 o vyjádření ke kácení stromů (Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolení jejich kácení), a o projekt vítězné firmy, na jehož základě budou čerpány dotace z EU.

BOD I.1.: Komise stavební RMČ Praha 5 žádá Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5 předložit stavební povolení a zajištění místního šetření.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě