5. “Rezidence U Letohrádku Kinských”

22/06/2015
Zasedání konané dne 4. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

“Rezidence U Letohrádku Kinských”

Žádost společnosti BM Develop, s. r. o., IČ 27088197.
Komise stavební

Odkládá:

 1. projednání projektu stavby “Rezidence U Letohrádku Kinských”, nacházející se na pozemcích parc. č. 3145/2, 3143/2, 3143/1, 3141 a 4874 na adrese Holečkova, 150 00 Praha 5 v k. ú. Smíchov.

Žádá:

 1. společnost BM Develop, s. r. o. o doplnění PD:

  1. stanovisko Odboru dopravy MČ Praha 5,

  2. stanovisko Odboru památkové péče MHMP,

  3. porovnání výškové úrovně římsy s římsou sousední školy včetně úrovně atiky,

  4. vložení navrhovaného bytového objektu do 3D modelu zástavby v rámci dálkových pohledů (IPR),

  5. prověření správnosti sklopených pohledů (zákres) ve vztahu k sousednímu objektu školy,

  6. dendrologický průzkum a návrh zeleně s vyznačením původních dřevin,

  7. doplnit projekt o výpočet HPP.

Hlasování 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě