4. “Rekonstrukce vily U Mrázovky 13, Praha 5”

Zasedání konané dne 4. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

“Rekonstrukce vily U Mrázovky 13, Praha 5”

Žádost společnosti U Mrázovky 2344/13, s. r. o., IČ 26483564.
Komise stavební

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s projektem stavby “Rekonstrukce vily U Mrázovky 13, Praha 5”, nacházející se na pozemcích parc. č. 2451, 2452/1, 2452/2 na adrese U Mrázovky 13, 150 00 Praha 5 v k. ú. Smíchov.

Hlasování 4/0/0