3. Nové termíny zasedání KS v 2. polovine roku 2015

Zasedání konané dne 4. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Nové termíny zasedání KS v 2. polovine roku 2015

Komise stavební

Schvaluje:

  1. navržené termíny zasedání Komise stavební MČ Praha 5 v 2. polovině roku 2015, a to:

    02.07., 06.08., 03.09., 01.10., 05.11. a 03.12. od 16:00 hod.

Hlasování 4/0/0