2. Schválení programu 8. zasedání Komise stavební

Zasedání konané dne 4. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Schválení programu 8. zasedání Komise stavební

Komise stavební

Schvaluje:

  1. program 8. zasedání Komise stavební.

Hlasování 4/0/0