1. Schválení zápisu 7. zasedání Komise stavební (2. mimořádné zasedání)

Zasedání konané dne 4. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Schválení zápisu 7. zasedání Komise stavební (2. mimořádné zasedání)

Komise stavební

Neschvaluje:

  1. zápis 7. zasedání Komise stavební (2. mimořádné zasedání).

Hlasování 3/0/1