6. “Rekonstrukce objektu Holečkova 431/19, Praha 5”

Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

“Rekonstrukce objektu Holečkova 431/19, Praha 5”

Žádost o snížení koeficientu bydlení OV-7 na OV-0_ “Rekonstrukce objektu v ul. Holečkova 431/19, Praha 5”
Komise stavební

Doporučuje RMČ:

  1. nesouhlasit v rámci rekonstrukce objektu Holečkova 431/19, Praha 5 nacházejícího se na pozemku parc. č. 3118, v k .ú . Smíchov se záměrem budoucího investora realizovat změnu využítí objektu z bytového na hotelový provoz.

Hlasování: 6/0/0