5. “Viladomy v ul. Lučištníků, Praha 5, k. ú. Radlice”

20/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

“Viladomy v ul. Lučištníků, Praha 5, k. ú. Radlice”

Žádost společnosti ELPO kabelové sítě VN a NN, s. r. o., IČ 27125521 o vyjádření k projektu stavby, Lučištníků, Praha 5, k. ú. Radlice_nový kNN, přeložka kVN
Komise stavební

Odkládá:

  1. položení nového kabelu kNN z důvodu připojení nových 6 bytových domů v ul. Lučištníků, Praha 5 do distribuční sítě PREdistribuce, na pozemcích parc. č. 433/1, 433/2, 434/1, 435/3, 437/3, 437/14, 467/1, 551/1 a 553/1, v k. ú. Radlice.

Odkládá:

  1. přeložení kabelu 22 kV z důvodu výstavby 6 bytových domů. Nový kabel, bude veden podél nové zástavby, respektive nové komunikace. Nový kabel bude veden stávající trasou přes novou komunikaci ul. Lučištníků, Praha 5 do nové spojky, jedná se tedy o výměnu kabelů ve stávající trase, na pozemcích parc. č. 433/1, 434/1, 434/2, 434/4, 434/6 a 551/1 v k. ú. Radlice.

Hlasování: 6/0/0
Komise stavební žádá stanovisko OMI.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě