4. Schválení programu 5. zasedání Komise stavební

Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Schválení programu 5. zasedání Komise stavební

Komise stavební

Schvaluje:

  1. program 5. zasedání Komise stavební.

Hlasování: 6/0/0