1. Schválení zápisu 2. zasedání Komise stavební

Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Schválení zápisu 2. zasedání Komise stavební

Komise stavební

Schvaluje:

  1. zápis z 2. zasedání Komise stavební.

Hlasování: 6/0/0