3. Různé

09/01/2015
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2014
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Různé

Komise stavební

Schvaluje:

  1. navržené termíny hlasování, a to: 8.1.2015, 22.1.2015, 5.2.2015, 19.2.2015, 5.3.2015, 19.3.2015, 2.4.2015, 16.4.2015, 30.4.2014, 14.5.2015, 28.5.2015, 11.6.2015 a 25.6.2015.

Bere na vědomí:

  1. informace Ing. arch. Hamanové ke stavbě Bytový dům Nikolajka.

Hlasování 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě