6. 6) Různé

14/10/2015
Zasedání konané dne 2. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 16/6/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

6) Různé

Komise mediální (redakční rada)

Bere na vědomí:

 1. Komise souhlasí s tím, aby všem členům zastupitelstva bylo umožněno, aby jejich facebookové stránky měly „like“ na oficiálním profilu MČ Praha 5.

  Marie Sternová žádá, aby redakce do dalšího čísla Pětky pro vás připravila avízo pro pamětníky, kteří by mohli vyprávět o dřívější podobě území MČ Prahy 5.

  Marie Wojciková upozornila, že prosincovým číslem Pětky pro vás končí stávající smlouva a je pro zachování grafiky, i kdyby se změnil stávající dodavatel. Členové komise s tím takto souhlasí. Komise doporučuje zachování layoutu do budoucna, protože ho hodnotí pozitivně.

  Komise bere na vědomí, že je nutné vypsat nové výběrové řízení, aby byl zachován stávající layoutu, který vlastní MC Praha 5.

  Komise otevřela téma bezplatného  Wi-Fi připojení v blízkosti ÚMČ Praha 5. Marie Wojciková navrhla rozšíření Wi-Fi také do Portheimky, s čímž členové komise souhlasili. Celé téma bude projednáno na zasedání dne 18.12 v rámci bodu:

  Ostatní komunikační kanály.

  USNESENÍ: Komise bere na vědomí.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě