4. 4) Komenty k vydání Pětky pro vás 10/2015

Zasedání konané dne 2. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 16/4/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

4) Komenty k vydání Pětky pro vás 10/2015

Komise mediální (redakční rada)

Bere na vědomí:

  1. Ondřej Kreidl a Lubomír Brož kladně hodnotili toto číslo.

    USNESENÍ: Komise bere na vědomí.