2. 2) Schválení programu 16. zasedání MK RR

Zasedání konané dne 2. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 16/2/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

2) Schválení programu 16. zasedání MK RR

Komise mediální (redakční rada)

Bere na vědomí:

  1. USNESENÍ: Komise bere na vědomí.