6. 6) Různé

Zasedání konané dne 15. 5. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/6/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

6) Různé

Komise mediální (redakční rada)

Schvaluje:

  1. Jakub Suchel požádá, aby Rada MČ Praha 5 doplnila členy do Komise mediální.

     

    Další termín zasedání Komise mediální nebude 29.5, ale až 5.6.2015.

     

    Komise schvaluje 5-0-0.