4. 4) Příprava obsahu červnového zpravodaje 6/2015 Pětka pro vás

27/05/2015
Zasedání konané dne 15. 5. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/4/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

4) Příprava obsahu červnového zpravodaje 6/2015 Pětka pro vás

Komise mediální (redakční rada)

Bere na vědomí:

 1. Jan Klindera představil novou kolegyni Oddělení vnějších vztahů Jitku Drmolovou, která bude připravovat Pětku pro vás jako redaktorka.

   

  Marie Wojciková představila první návrh struktury čísla 6/2015.

   

  Marie Sternová navrhla věnovat prostor informacím o změně Farmářských trhů. Jan Smetana připraví článek týkající se Farmářských trhů na Praze 5.

   

  Ondřej Velek požádal o otištění aktuálního článku o Buďánce místo redakcí avizovaného článku „Pod Majerovic – Malé Emauzy“.

   

  Marie Wojciková konstatovala, že radniční zpravodaj je informační zpravodaj pro občany Prahy 5 a  doporučuje odsouhlasení Radou MČ Praha 5 před tím, než Pětka pro vás půjde do tisku.

   

  Ondřej Kreidl navrhl přípravu článku, který by vysvětlil, co může ovlivnit pro občany MČ Praha 5 a co ovlivňuje Magistrát hlavního města Prahy.

   

  Jakub Suchel doporučil Radě MČ Praha 5, aby se společně s Komisí mediální vyjadřovala k finálnímu návrhu Pětky pro vás před tiskem (včetně otázky pro rubriku Politikum).

   

  Redakce vyzve předsedy komisí a výborů, aby zasílali aktuální témata pro rubriku Politikum.

   

  Komise schválila pro Politikum 6/2015  téma Cibulka – Jaký názor má váš klub na revitalizaci usedlosti Cibulka? Redakce požádá o zaslání odpovědí pro rubriku Politikum nejpozději do 20.5.2015.

   

  Komise mediální vybrala jako anketní otázku pro občany – Čtete zpravodaj Pětka pro vás v elektronické podobě?

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě