2. 2) Schválení programu 10. zasedání Komise mediální, schválení ověřovatelů

Zasedání konané dne 15. 5. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/2/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

2) Schválení programu 10. zasedání Komise mediální, schválení ověřovatelů

Komise mediální (redakční rada)

Schvaluje:

  1. Komise schvaluje program a dva ověřovatele Jakuba Suchela a Ondřeje Velka.  

     

    Komise schvaluje 5-0-0.