6. 6) Různé

Zasedání konané dne 27. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

6) Různé

Komise mediální (redakční rada)

Bere na vědomí:

 1. Ondřej Velek (člen Komise mediální)

  – zveřejnit termíny uzávěrek „Pětky pro vás”na webové stránky MČ Praha 5

  Marie Wojciková (vedoucí Odboru Kancelář starosty)

  – navrhujeme za Oddělení vnějších vztahů připravit zpracování zpravodaje „Pětka pro vás”, protože nyní žádná pravidla nastavena nejsou. Je třeba oddělit redakční radu od témat Komise mediální.

  Ondřej Kreidl (místopředseda Komise mediální)

  – využívejme e-mailovou komunikaci, stačí posílat náhledy e-mailem

  Jan Smetana (místopředseda Komise mediální)

  – oddělit obsah „Pětky pro vás” a jiná témata komise, scházet se stále 1x za 14 dní

  Ondřej Velek (člen Komise mediální)

  – měly by být vytvořeny zásobníky článků do jednotlivých rubrik

  Ondřej Velek (člen Komise mediální)

  – pošle link na zpracované analýzy týkající se radničních médií

  Jakub Suchel

  – uveřejnit prosím na web tyto nové termíny zasedání Komise mediální:

  10.4. v 9:30 v zasedací místnosti Rady  – téma komise: rozpracování PR koncepce pro MČ Praha 5

  24.4. v 9:30 v zasedací místnosti Rady – uzávěrka 5/2015 „Pětka pro vás”

  15.5. v 9:30 v zasedací místnosti Rady 

  29.5. v 9:30 v zasedací místnosti Rady

  21.4. – uzávěrka pro sestavení makety květnového čísla

   

  Monitoring

  Ondřej Velek (člen Komise mediální)

  – žádá o zaslání klíčových slov k monitoringu médií

  Ondřej Kreidl (místopředseda Komise mediální)

  – s monitoringem médií je spokojený
  – navrhuje zařadit do Komise mediální 24.4 představení kompetentnosti jednotlivých pracovníků Oddělení vnějších vztahů (v rámci Odboru Kancelář starosty)

   

  Ze zasedání Komise mediální dne 10. 4. 2015 se předem omluvila Marie Wojciková (vedoucí Odboru Kancelář starosty) z důvodu dovolené.

   

   

  Komise mediální MČ Praha 5

  I.

   Bere na vědomí

  bod číslo 6