5. 5) Informace o stavu výběrového řízení na zhotovitele Pětky pro vás

Zasedání konané dne 27. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

5) Informace o stavu výběrového řízení na zhotovitele Pětky pro vás

Komise mediální (redakční rada)

Bere na vědomí:

 1. Marie Wojciková (vedoucí Odboru Kancelář starosty)

  – informovala o výběrovém řízení malého rozsahu na výrobu časopisu, které bylo zrušeno díky nekvalitnímu grafickému zpracování. Proto bylo vypsáno malé výběrové řízení na výrobu propagačních a informačních materiálů pro MČ Praha 5, které zajistí jednotnou vizualizaci a propagaci MČ Praha 5.

   

  Jan Smetana (místopředseda Komise mediální)

  – doporučení, aby v komisi na tato výběrového řízení byli členové Komise mediální

  Ondřej Kreidl (místopředseda Komise mediální)

  – doporučení, aby do výběrových řízení byli začleněni také zástupci jednotlivých politických klubů.

  Jakub Suchel (předseda Komise mediální)

  – shrnutí: do středy 1. 4. politické kluby delegují své zástupce do komise na výběrové řízení výroby propagačních a informačních materiálů pro MČ Praha 5

  Schváleno 5-0-0

  Komise mediální doporučuje Radě MČ Praha 5:

  • stanovit další postup ohledně radničního periodika … Pětka pro vás” z důvodu zachování kontinuity stávající vizualizace zpravodaje
  • prověřit prodloužení stávající smlouvy s právním oddělením
  • prověřit nutnost zadání zakázky malého rozsahu do konce roku 2015 s tím, že zároveň bude nutné velké výběrové řízení?l