4. 4) Příprava obsahu květnového zpravodaje Pětka pro vás

Zasedání konané dne 27. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

4) Příprava obsahu květnového zpravodaje Pětka pro vás

Komise mediální (redakční rada)

Bere na vědomí:

 1. Jan Smetana (místopředseda Komise mediální)

  – v květnovém čísle by mělo být celé Programové prohlášení 

  – dodá text o právně sociálně-poradenském centru na  Štefánikově 13, 15

   

  Ondřej Kreidl (místopředseda Komise mediální)

  – vysvětlit občanům, k čemu slouží Programové prohlášení        

   

  Erika Uchytilová (předsed. klubu Strana zelených na Praze 5)

  – dodá články: územní rozvoj Barrandova (1 strana) a Náplavka (1/2 strany)

  Komise mediální MČ Praha 5

  I.

   Bere na   vědomí

  1. bod číslo 4