3. 3) Schválení dubnového čísla Pětka pro vás

Zasedání konané dne 27. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

3) Schválení dubnového čísla Pětka pro vás

Marie Wojciková (vedoucí Odboru Kancelář starosty) představila obsah čísla 4/2015.
Komise mediální (redakční rada)

Schvaluje:

  1. Usnesení bylo schváleno 5-0-0