2. 2) Schválení programu 8. zasedání Komise mediální

Zasedání konané dne 27. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

2) Schválení programu 8. zasedání Komise mediální

Komise mediální (redakční rada)

Schvaluje:

  1. Usnesení bylo schváleno 5-0-0