4. Návrh výběr. řízení

Zasedání konané dne 23. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

Návrh výběr. řízení

Prezentace tiskového oddělení – návrh výběrového řízení o výrobě a distribuci Pětky pro vás.
Komise mediální (redakční rada)

Schvaluje:

  1. návrh výběr. řízení pro výrobu Pětky.

Bere na vědomí:

  1. žádost O. Kreidla na vypracování  finančních modelů včetně celkového scénáře zpracování tzv. in house.

     

6/0/0