2. Schválení programu 4/2015

Zasedání konané dne 23. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

Schválení programu 4/2015

Komise mediální (redakční rada)

Schvaluje:

  1. program 4/2015

6/0/0