1. Schválení zápisu z 3. zasedání MK RR

Zasedání konané dne 23. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise mediální (redakční rada) RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 3. zasedání MK RR

Komise mediální (redakční rada)

Schvaluje:

  1. zápis 3. zasedání MK RR