7. 8. Různé

Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 11/7/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

8. Různé

Komise zahraniční a EU fondy

Bere na vědomí:

  1. informace o projektu Evropa pro občany –  Evropská paměť – Jsou podporovány projekty, které vedou k většímu porozumění evropské historie a společných evropských hodnot. Projekty by měly především směřovat ke zvyšování povědomí o totalitních režimech (především nacismus, fašismus, stalinismus a další komunistické režimy), připomínat oběti těchto režimů a vést k interkulturnímu dialogu, podporovat toleranci a usmíření. Vyhlášení výzvy podzim 2015. 

     

    Komise diskutovala na téma efektivní využití prostor Portheimky.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy