5. 6. Informace o vyslání delegace do Panyu – Čína

Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

6. Informace o vyslání delegace do Panyu – Čína

Komise zahraniční a EU fondy

Doporučuje:

  1. doporučuje RMČ reciproční návštěvu Panyu v Číně – plánovaný termín od 18. – 23.11.2015. Složení pětičlenné delegace za MČ bude upřesněno.

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy (na jednání komise se dostavil další člen komise RNDr. Radomír Palovský, CSc.)