4. Informace o projektech – Bc. Jan Vyskočil

Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

4. Informace o projektech – Bc. Jan Vyskočil

Komise zahraniční a EU fondy

Bere na vědomí:

  1. komise bere na vědomí informace o projektech pana Vyskočila viz. příloha

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy