3. 8. Různé

Zasedání konané dne 9. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

8. Různé

Komise zahraniční a EU fondy
Termíny zasedání na II. pololetí – hlasování per rollam
Navrhované termíny:

13. 8. 2015
17. 9. 2015
15.10. 2015
12.11.2015
10.12.2015

Karolína Preislerová informovala o projektu v přípravě. Mezinárodní žákovská konference, která se uskuteční u nás v polovině listopadu. Konference se budou účastnit žáci ZŠ, ale i SŠ z našich partnerských měst. Hlavním tématem bude samospráva ve školství a také se zvažuje zapojení tématu E-demokracie nejsou jen volby.
Charitativní golfový turnaj se uskuteční dne 8/10/2015 v golfovém areálu Motol. Získané finanční prostředky budou věnovány “Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti”. Na turnaj budou pozváni zástupci z partnerských měst. Informovala K. Preislerová.
Talent Prahy 5 – již se pracuje na dalším ročníku, jak informovala K. Preislerová. Již proběhla první schůzka s řediteli ZUŠ a zástupci PKF. Koncert se uskuteční v únoru 2016 a k účasti budou osloveni žáci z našich partnerských měst: Neukölln (Německo), Petržalka (Slovensko), Újbuda (Maďarsko) a možná i ze spřáteleného Panyu (ČLR).
Padl návrh, abychom kontaktovali naše EU poslance se záměrem výjezdu do Parlamentu EU. Pan Kaplán a pan Martínek budou poslance kontaktovat. Rádi bychom na tento výlet pozvali žáky ZŠ a také seniory.

Usnesení “Schválení termínů zasedání komise” bylo schváleno 5 hlasy.