2. 7. Plánovaná služební cesta Arad a Vídeň

Zasedání konané dne 9. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

7. Plánovaná služební cesta Arad a Vídeň

Komise zahraniční a EU fondy
I. Služební cesta do Vídně je v jednání, zatím neznáme konečný termín, ale předpokládáme, že by se mohla uskutečnit v měsíci říjen 2015.

II.Hlasování per rollam: komise EU fondů doporučuje RMČ P5 schválit pracovní cestu do partnerského města Arad v termínu od 19.8. – 22.8.2015 ve složení E. Uchytilová, E. Ortmannová, V. Šolle, V. Čahoj. (náhradníci: M. Damašek, P. Hnyk).
Služební cesta je na pozvání od Aradu, kde se ve dnech 19.8. – 22.8.2015 uskuteční kulturní setkání tzv. ” Dny Aradu”.

Usnesení bod II.bylo schváleno 5 hlasy per rollam.