1. Schválení zápisu 7. a 8. zasedání KZaEUF

Zasedání konané dne 9. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu 7. a 8. zasedání KZaEUF

Komise zahraniční a EU fondy
Usnesení bylo schváleno 5 hlasy per rollam.