1. Schválení zápisu 7. a 8. zasedání KZaEUF

17/07/2015
Zasedání konané dne 9. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu 7. a 8. zasedání KZaEUF

Komise zahraniční a EU fondy
Usnesení bylo schváleno 5 hlasy per rollam.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě