6. Informace radního Viktora Čahoje

Zasedání konané dne 22. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5

Informace radního Viktora Čahoje

Komise zahraniční a EU fondy

Prodiskutovala téma:

  1. Spolupráce s partnerskými městy – měla by být na vysoké úrovni i co se týče IT

    Komunikace – gesční radní – ÚMČ – Výbor otevřené radnice : komise je poradním orgánem RMČ a tedy veškeré podněty by měly pocházet z naší komise. Pan radní Čahoj poznamenal, že by měla být užší spolupráce mezi KZEUF a Výborem otevřené radnice.