3. Program Zeleň do měst a jejich okolí

Zasedání konané dne 22. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5

Program Zeleň do měst a jejich okolí

Přednesl Bc. Vyskočil
Komise zahraniční a EU fondy

Bere na vědomí:

 1. 400 000  Kč z grantu, 

  200 000 Kč na revitalizaci (jako parková zóna)

  Golfové hřiště by chtělo na pozemcích budovat tréninkové odpaliště

  Je možné žádat o peníze z nadace Proměny, kde lze získat na budování projektu tohoto typu až 24 miliónů

   

   

Ukládá:

 1. tajemnici kontaktovat vedoucího odboru správy veřejného prostranství Bc. Jana Zemana a pozvat jej na příští zasedání KZEUF
  Termín plnění: 5. 2. 2015
Usnesení bylo schváleno … hlasy