6. Diskuze, různé

08/10/2015
Zasedání konané dne 23. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/6/2015
Předkladatel: Bc. M. Damašek, místopředseda Komise pro kulturu a památky

Diskuze, různé

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

 1. navržené kandidáty na udělení čestného občanství:

  prof. Jaroslav Šesták

  Magor Jirous

  Eduard Petiška

  Vít Olmer

Ukládá:

 1. Navrhovatelům zajistit zaslání CV všech navržených osobností na udělení čestných občanství
  Termín plnění: 7. 10. 2015

Navrhuje:

 1. Udílení čestného občanství 1x ročně

  – proběhla diskuze

Ukládá:

 1. Oslovit ZŠ s tématy na vytvoření projektů k výročí narození Karla IV v roce 2016 a k jejich následnému vystavení na dvou výstavách v malé galerii MČ Praha 5 (duben, listopad)
  Termín plnění: 30. 10. 2015

Bere na vědomí:

 1. Oslavy narození Karla IV v roce 2016

  – proběhla diskuze

Bere na vědomí:

 1. Informace O. Velka o návštěvě delegace z přátelského města Berlín-Neuköln

  – proběhla diskuze na téma přátelských měst s MČ Praha 5

Žádá:

 1. Odbor rozvoje předložit plán výstav pro malou galerii na rok 2016

  T: 30.10.2015

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě