4. Informace o nadačním fondu PQR,

Zasedání konané dne 23. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/4/2015
Předkladatel: Bc. M. Damašek, místopředseda Komise pro kulturu a památky

Informace o nadačním fondu PQR,

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

 1. Dílčí informace o nadačním fondu PQR založeným v roce 2010

  – nejsou změněny údaje v obchodním rejstříku – přípomínka S. Chytrové.

  – přehled o činnosti nadace je znám pouze ze “Zpráv o činnosti” a to 1x ročně

  – t.č. neovladatelnost nadace ze strany MČ Praha 5

   

Doporučuje:

 1. opatření proti zneužití darovaných fin. prostředků posíláním finančních darů rovnou na účet MČ Praha 5, nikoliv na účet nadace

Žádá:

 1. Kontrolní výbor o předložení komplexních informací o nadačním fondu PQR

Doporučuje:

 1. RMČ zrušení nadace PQR

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy