3. Schválení programu jednání Komise pro kulturu a památky dne 23.9.2015

Zasedání konané dne 23. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/3/2015
Předkladatel: Bc. M. Damašek, místopředseda Komise pro kulturu a památky

Schválení programu jednání Komise pro kulturu a památky dne 23.9.2015

Komise pro kulturu a památky

Schvaluje:

  1. program jednání Komise pro kulturu a památky dne 23.9.2015

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy