2. Změna struktury jednání a pořadí projednávaných bodů

Zasedání konané dne 23. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/2/2015
Předkladatel: Bc. M. Damašek, místopředseda Komise pro kulturu a památky

Změna struktury jednání a pořadí projednávaných bodů

Komise pro kulturu a památky

Schvaluje:

  1. Změnu struktury a pořadí projednávaných bodů a to takto:

    4. Informace o nadačním fondu PQR,

    5. Informace o usedlosti Cibulka, kolonii Buďánka, usedlosti Bertramka

    6. Různé, diskuze

     

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy