1. Schválení zápisu z jednání Komise pro kulturu a památky dne 9.9.2015

Zasedání konané dne 23. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/1/2015
Předkladatel: Bc. M. Damašek, místopředseda Komise pro kulturu a památky

Schválení zápisu z jednání Komise pro kulturu a památky dne 9.9.2015

Komise pro kulturu a památky

Schvaluje:

  1. zápis z jednání Komise pro kulturu a památky dne 9.9.2015

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy