7. Různé

Zasedání konané dne 29. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/7/2015
Předkladatel: Mirka Havlová, zastupitelka, předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Různé

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. Výstavu v letohrádku Kinských – Česká chalupa

    Akci v atlánu Klamovka

    Existenci nadačního fondu Prague quinta regione

Ukládá:

  1. Pozvat ředitelku nadace PQR na jednání Komise pro kulturu a památky a podání zprávy o činnosti v uplynulém období
    Termín plnění: 30. 8. 2015
Usnesení bylo schváleno .5/0/0 hlasy