6. Bertramka

Zasedání konané dne 29. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/6/2015
Předkladatel: Mirka Havlová, zastupitelka, předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Bertramka

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. rok 2016 bude “Mozartovským rokem” ( 260.výročí narození). Návrh MČ Praha 5 na spolupráci s Mozartovskou obcí.

Navrhuje:

  1. Pozvat delegaci z Mozartovské obce na jednání s radními popř. přímo se starostou MČ Praha 5 ohledně dalšího vývoje spolupráce mezi oběma subjekty

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy