4. Informace Buďánka

Zasedání konané dne 29. 7. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/4/2015
Předkladatel: Mirka Havlová, zastupitelka, předsedkyně Komise pro kulturu a památky

Informace Buďánka

Komise pro kulturu a památky

Bere na vědomí:

  1. Pokračující pozitivní vývoj ve stavu dlouhodobého problému s Buďánkami ohledně nově navázané komunikace mezi dotčenými občanskými sdruženími.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy